Citát

13.08.2012 13:47

Proměnění vody ve víno na svatbě v Káni Galilejské bylo Ježíšovým prvním zázrakem. Jednalo se vlastně taktéž o slavnost, a reakcí na zázrak byla rostoucí víra učedníků (Jan 2,11). I my žijeme v neustálém procesu změn. Mění se společnost, jejíž jsme součástí, čelíme nepřetržité generační obměně. Naším posláním je předávání věčného evangelia uprostřed všech těchto změn. Nejde o to, abychom se proměňovali k obrazu tohoto světa, a už vůbec ne o jakoukoli propagaci konzumace alkoholu. Písmo nás vybízí, abychom se proměňovali k Božímu obrazu (Ř 12,2; 2 Kor. 3,18). Všichni potřebujeme být v procesu těchto Božích změn. Věříme, že konference bude časem, kdy se nás Bůh bude dotýkat.

14.06.2012 16:36

Příměstský fotbalový kemp

 

2- 4.7.2012                              

   

    Pro chlapce / holky /  od  7-15 let

          začátečníky i pokročilé

stadion Sokolu v Rybářích

Další   informace :

Registrace – každý den od 8.00-8.30hod.

/možnost přijít i na 1den /

Program  – od 8.30h.- 12.hod. na Sokole

Oběd nezajišťujeme.

účast.poplatek - 30Kč/dopoledne

 

Přihláška,info – SMS,email

739 584095 , b.cupal@tiscali.cz

uvést jméno,věk,adresu

uzávěrka přihlášek -  22.6.2012

 

V případě deště – program v klubovně!/

Kromě zápasů, i jiné hry,soutěže

Kopací míč každý svůj.

Cíle kempu jsou:

  1. Rozvíjet hráčské obratnosti, techniky a znalosti o fotbale.
  2. Rozvíjet a posilovat morální vlastnosti člověka-ve fotbale i v životě.
  3. Vytvořit dobré prostředí, kde se hráči nebudou učit pouze fotbal, ale budou mít radost a potěšení ze hry.
  4. Volno časová aktivita

 

Organizátoři :

Apoštolská církev Hodonín

 

 

09.05.2012 17:36

Sborový dům Apoštolské církve, ul. Komenského 8

Program :

16-18.hod.         Program pro děti a mládež

Soutěže pro děti a mládež před sborovým domem na trávě. Drobné odměny pro všechny zúčastněné.

18-19.hod.         Oficiální zahájení a uvítání hostů
1. prohlídka sborového domu s průvodcem , seznámení s historii sboru, sdílení zkušeností , posezení u čaje a kávy. 

19-20.hod.         Večer chval
Pásmo písní chval a uctívání mládežnické skupiny AC Hodonín 

20-21.hod.         Prezentace aktivit sboru
představení aktivit dorostu,mládeže,Jesus Revolution,Nové generace,Kontaktního centra TCH, služby seniorům aj. 

21-22.hod.         Čas sdílení o Bibli
představení různých překladů Bible a dalších křesťanských knih 

22-23.hod.        Video projekce
promítání zajímavých dokumentů a snímků s duch. tématikou

23-24.hod.    Noční ztišení, předčítání Bible a modlitby

V průběhu večera je možné kdykoli provést prostory sborového domu, zodpovídat na otázky, občerstvení  zdarma. Srdečně  vás  zveme.

28.01.2012 11:53

Všichni lidé, jeden vedle druhého, si zasluhují být zavrženi, a to ne podle cizích etických pravidel, ale podle svých vlastních, a proto si všichni uvědomují svou vinu. (C.S. Lewis)

07.11.2011 23:26

Lenošení bez vzdělávání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka. (Seneca)

Vyzbrojuj poznatky ducha a nikdy se nepřestaň učit, neboť bez nauky se život bezmála podobá smrti. (Cato)

01.08.2011 08:00

Složka naší existence ve světě 2 není materiální povahy a nepodléhá tedy při smrti člověka rozkladu, který všechny části jednotlivce patřící ke světu 1 poutá k zemi. (Nositel Nobelovy ceny John Eccles)

01.07.2011 13:04

Astronomie nám představuje jedinečnou věc: vesmír, který je stvořený z ničeho a je s velkou jemností vyvážený tak, aby poskytoval přesné podmínky, které k existenci potřebuje život a který má v sobě vetkaný (člověk by řekl „nadpřirozený“) plán. (Nositel Nobelovy ceny - fyzik Arno Penzias)

02.05.2011 19:31

Nečekej na budoucnost. Nečekej život zítra! Smrt je blízko a hrozí ti každým okamžikem. (Dógen)

15.03.2011 09:32

Bůh neodlišil člověka od smrtelných bytostí ničím jiným více než schopností mluvit. (Quintilianus Marcus Fabius)

01.02.2011 13:14

Víra nás dělá v slabostech silnými, v chudobě bohatými, v smrti živými. (Spurgeon Charles Haddon)

06.12.2010 11:04

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. (Albert Einstein)

26.10.2010 11:45

Jen pro toho není Boha, kdo ho nehledá. Začni ho hledat a on bude v tobě a ty v něm. (Tolstoj)

15.09.2010 11:25

Lidé se často pyšní čistým svědomím jen proto, že mají krátkou paměť. (Tolstoj)

04.08.2010 11:53

Vědomí, že jsme podřízení lidskému zákonu, zotročuje, vědomí, že jsme podřízeni božímu zákonu, osvobozuje. (Tolstoj)

08.07.2010 13:43

Lidé žijí láskou; láska k sobě jest počátkem smrti, láska k Bohu a lidem počátkem života. (Tolstoj)

04.06.2010 10:47

Nevěří v nesmrtelnost jen ten, kdo nikdy vážně nepřemýšlel o smrti. (Tolstoj)

03.05.2010 23:58

Neboj se ani tak neznalosti, jako falešných znalostí. Lépe je neznat nic, než mít za pravdu to, co pravda není. (Tolstoj)

Verš z Bible

28.03.2020 00:00

"Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat" (Žalm 91,1)

Doporučujeme

 

Media:

TV 7
.........................................
Rádio 7
.........................................
Online Bible
.........................................
Nový zákon mp3
.........................................Organizace:

Apoštolská církev Kyjov
.........................................
Apoštolská církev ČR
.........................................
Biblická škola
.........................................
Teen Challenge
.........................................
Royal Rangers
.........................................
Nehemia
.........................................
ACET
.........................................
Nová generace
 

Kontakt

Apoštolská církev Hodonín Pastor sboru: Bohuslav Cupal
Komenského 8
Hodonín; 695 01Mob.: 739 584 095
Pokud byste chtěli přispět na naši činnost, můžete, a to na bankovní účet:
FIO banka - 2000143369/2010
b.cupal@tiscali.cz